1. Gå til YOGO admin --> 'Aftaler' --> 'Ydelser'

  2. Tryk på 'Opret ydelse' eller det lille '+' i øverste højre hjørne

  3. Giv din ydelse et navn, f.eks. 'Massage'

  4. Sæt varighed i minutter på ydelsen

  5. Vælg hvilke klippekort eller medlemskaber som skal kunne bruges til at booke for ydelsen. Hvis det kun skal være en fast betaling, så undlad at vælge noget.

  6. Hvis der ønskes lokalestyring på ydelsen, vælg hvilke lokaler ydelsen kan afvikles i.

  7. Hvis der skal kunne modtages enkeltbetaling pr. booking sæt hak i 'Kan købes enkeltvis med betaling' og indtast pris på ydelsen.

Ydelsen er nu oprettet, og der kan allerede nu oprettes aftaler manuelt via admin eller undervisermodulet.

Hvis der skal kunne bookes fra kundedelen gå til menupunktet 'Tilgængelige tidsrum' og tryk på det lille grønne '+' i øverste højre hjørne.

  1. Vælg dato for tilgængelighed som skal sættes

  2. Vælg underviser

  3. Vælg tidsrum underviseren er til rådighed

  4. Vælg, hvilke ydelser underviseren skal kobles op på.

Fandt du dit svar?